Grzybowska 87 00-844 Warszawa +48 606 33 55 08 biuro@iiip.com.pl

Zastosowanie norm ISO
w specyfikacjach Krajowej Infrastruktury Informacji Przestrzennej

To będzie inne szkolenie. Mam ambicję, aby spotkanie miało charakter praktyczny. Postaram się wykazać, że normy mają ogromne znaczenie w budowaniu specyfikacji danych KIIP. Omówię najważniejsze normy z punku widzenia modelowania informacji przestrzennej. Postaram się uogólniać a nie upraszczać oraz podawać przykłady z branżowego życia codziennego.
Spróbuję udowodnić, że o wiele łatwiej, jest tworzyć nowe modele opierając się na zweryfikowanych i sprawdzonych wzorcach (normach) niż eksperymantować z własnymi metodami modelowania danych przestrzennych. Wykorzystując umiejętnie normy w budowie specyfikacji ułatwiamy zadanie sobie, analitykom i przyszłym użytkownikom informacji przestrzennej.


Bartłomiej Bielawski
Patronat medialny nad wydarzeniem objęła redakcja portalu Geoforum.pl

Wstęp

Inspiracją do organizacji seminarium jest powszechne zainteresowanie branży „formatem” GML. Język GML opisany jest w normie PN-EN ISO 19136-1:2020-10 pt. „Informacja geograficzna - Język znaczników geograficznych (GML)”. Wspomniana norma wykorzystuje szereg norm z zakresu informacji geograficznej, np. PN-EN ISO 19101-1:2015-03, ISO 19103:2015, PN-EN ISO 19107:2020-05 czy PN-EN ISO 19109:2016-04. Oznacza to, że powinniśmy mieć świadomość istnienia i znaczenia norm, które wykorzystuje się w modelowaniu informacji geograficznej.

Stosowane standardy i normy powinny pozostawać niezauważalne dla końcowego użytkownika. To powinno dotyczyć również stosowania norm w zakresie informacji geograficznej (IG). Dla użytkownika końcowego informacji geograficznej, stosowanie norm będzie oznaczać łatwość korzystania z danych przestrzennych oraz powtarzalność i przejrzystość modeli danych.

Dla kogo?

Poziom merytoryczny seminarium dostosowany będzie do osób z branży, które potrzebują lub chciałyby rozpocząć przygodę z normami. Będzie też okazja, żeby rozszerzyć wiedzę na temat stosowania norm. Wiedza zdobyta w trakcie spotkania przyczyni się do lepszego zrozumienia istniejących specyfikacji danych KIIP oraz do budowy własnych specyfikacji danych w oparciu o normy. Seminarium kierowane jest m.in. do osób tworzących specyfikacje danych przestrzennych na wszystkich szczeblach administracji publicznej, akademicy, producenci danych geodezyjno-kartograficznych, analitycy biznesowi z obszaru aplikacji geoprzestrzennych, geoinformatyce oraz osoby pracujące przy kontroli danych przestrzennych.

Cel spotkania

Dlaczego seminarium? Ponieważ calem spotkania jest przekazanie wiedzy dotyczącej standardów i norm oraz wyniesienie przez uczestników podstawowej wiedzy dotyczącej standardowego (wypracowanego przez innych) podejścia w modelowaniu informacji – w szczególności informacji geograficznej.

Seminarium ma na celu przedstawienie i przystępnej formie przybliżenie ekosystemu norm i standardów w zakresie informacji geograficznej w środowiskach akademickich, administracji publicznej, wykonawców prac geodezyjno-kartograficznych a także producentów oprogramowania wykorzystującego.

Podczas seminarium, uczestnicy szkolenia będą mieli okazję poznać holistyczne podejście do modelowania informacji geograficznej zgodnej z normami. Uczestnicy seminarium zostaną wyposażeni wiedzę niezbędną do rozumienia podejścia do modelowania danych w duchu norm ISO.

Program seminarium

Seminarium rozpocznie wstęp o normalizacji w Polsce i sposobach przyjmowania Polskich Norm. Wstęp ten jest ważny z powodu pokazania uniwersalnego podejścia do modelowania informacji – podejścia wspólnego dla wszystkich krajów na świecie! Wyjaśnienie sposobu powstawania Polskich Norm w zakresie Informacji Geograficznej uzmysłowi uczestnikom praktyczną konieczność korzystana z nich w modelowaniu informacji przestrzennej.

Drugi referat poświęcony będzie standardom w informacji geograficznej. Istnieje podzbiór standardów, który stał się normami międzynarodowymi. Istnieją też inne standardy, dotyczące technik informacyjnych, które też są wykorzystywane w informacji geograficznej, ale nie są normami ISO. Przykładem takiego standardu jest XML, który stanowi podstawę dla języka GML. W trakcie referatu zaprezentowany zostanie przekrój norm i standardów wykorzystywanych w informacji geograficznej.

Kolejny referat poświęcony zostanie identyfikacji Polskich Norm w specyfikacjach danych KIIP. Na początku zidentyfikowane zostaną „specyfikacje danych KIIP”. Ustawodawca nie deklaruje zgodności z normami jednak jest możliwość identyfikacji wybranych norm w specyfikacjach z rozporządzeń EGIB, GESUT, BDOT10k, EMUiA i innych.

Sztuczna inteligencja wkracza również w branżę geodezji i kartografii. Autor przeprowadził próby związane z wykorzystaniem Chat GPT do charakterystyki norm w zakresie informacji przestrzennej. Czy sztuczna inteligencja jest w stanie scharakteryzować normy dotyczące informacji geograficznej? Czy opis jest szczegółowy i wiarygodny? Sprawdźmy

W następnym referacie przybliżona zostanie koncepcja podejścia do modelowania opartego o poziomy abstrakcji. Podobnych podejść jest wiele, ale wszystkie charakteryzują się wydzieleniem równych poziomów abstrakcji modelowania. W przystępny sposób będzie można poznać ogólną wizję przyświecającą budowie takich specyfikacji jak INSPIRE czy KIIP.

Kolejny referat będzie obejmował zagadnienia terminologii stosowanej w normach. Wspólny język jest niezwykle istotny w poruszaniu się w ekosystemie norm. W trakcie referatu przedstawione zostaną takie terminy jak model pojęciowy, schemat pojęciowy, schemat aplikacyjny, język schematu aplikacyjnego i kilka innych. Źródła tych terminów są w normach. W sposób przystępny zostaną one wyjaśnione.

Ostatni referant będzie dotyczył nowości w zakresie norm dotyczących informacji geograficznej (norma ISO 19168). Przedstawimy nowe podejście do usług danych przestrzennych, które zmieni sposób patrzenia na usługi danych przestrzennych. Temat przybliży Pan Paweł Soczewski.

Podczas kolejnych referatów uczestnicy seminarium poznają najważniejsze elementy z wybraych ale kluczowych norm dla IG. Bedą to normy ISO 19101, ISO 19103, ISO 19107, ISO 19109, ISO 19110, ISO 19115, ISO 19128, ISO 19147, ISO 19136 oraz ISO 19168

Poruszona również zostanie kwestia rozbudowy modeli danych w oparciu o standardowe modele bazowe.

Szczegółowy progam seminarium dostepny jest tutaj.

Miejsce i czas

Seminarium odbędzie się dnia 19.05.2023 w centrum konferencyjnym West Gate.

Zgłoszenia

W celu zgłoszenia Uczestnika należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać na adres: seminarium@iiip.com.pl.

Formularz zgłoszeniowy: docx, pdf.

Warunki uczestnictwa

Koszt seminarium to 699 zł netto. Oferujemy 10% rabatu przy wczesnej rejestracji (do dnia 19.04.2023).

Kwota obejmuje udział w konferencji, materiały konferencyjne, poczęstunek w formie serwisu kawowego i lunch.

Szczegółowy regulamin dostępny jest tutaj: regulamin.

Kontakt

ul.Grzybowska 87
00-844 Warszawa

biuro@iiip.com.pl

+48 606335508

© Instytut IIP. All Rights Reserved. Designed by HTML Codex