Certyfikacja


Nasza dzialalność obejmuje ocenę miast pod kątem stopnia zaawansowania ich rozwoju w kierunku Smart City. Oferujemy przeprowadzenie kompleksowego audytu, badającego szereg cech istotnych z punktu widzenia mieszkańców, inwestorów i włodarzy.

Dla kogo?
Dla władz miasta, inwestorów i mieszkańców.

Po co?
Wskaźniki i związane z nimi metody badań podane w normie PN-ISO 37120:2015-03 powolą władzom miast na:
1) Pomiar efektów zarządzania usługami miejskimi i jakością życia na przestrzeni czasu.
2) Monitorowanie kierunków rozwoju miasta w obszarze Smart City.
3) Porównanie stoplnia zaawansowanie Smart City z innymi miastami.
4) Wymieniać się najlepszymi praktykami z innymi miastami ocenionymi przez inne jednostki zgodnie z normą PN-ISO 37120:2015-03.

Jakie korzyści?
1) Prestiż związany ze zdobyciem certyfikatu.
2) Realna informacja o stanie miasta w aspektach istotnych dla mieszkańców.
3) Identyfikacja słabych punktów miasta i możliwość wpływania na ich poprawę.
4) Bardziej wydajna administracja.
5) Lepsza oferta inwestycyjna.
6) Międzynarodowe cele i kryteria odniesinia.
7) Lokalne analizy porównawcze i planowanie.
8) Łatwiejsze podejmowanie trafnych decyzji przez polityków i włodarzy miast.
9) Program zrównoważonego planowania.
10) Transparentność i otwarte bazy danych zwiększające atrakcyjnjość inwestycyjną.PN-ISO 37120:2015 Zrównoważony rozwój społeczny – Wskaźniki usług miejskich i jakości życia

Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna w Genewie, opublikowała w maju 2014 r. Normę ISO 37120. W lutym 2017 roku norma ta została przyjęta jako Polska Norma PN-ISO 37120:2015.03. Efekty wprowadzenia normy mają za zadanie wspierać włodarzy w efektywnym zarządzaniu rozwojem miasta. W normie zdefiniowanych jest 100 wskaźników określających rożne aspekty funkcjonowania miasta w 17 kategoriach takich jak m. in. gospodarka, edukacja, środowisko, finanse, zdrowie, bezpieczeństwo, transport, rekreacja czy energetyka.

Wraz oceną wskaźniów wynikajacych z normy, miasto otrzymuje ekspertyzę zawierającą intepretację uzyskanych wyników oraz wskazówki w zakresie dalszego rozwoju miasta. Opcjonalnie możliwe jest przeprowadzenie dorocznej aktualiacji certyfikatu tj. zaktualizowanie wartości wskaźników w operciu o nowe dane. Koszt naszych usług znajdą państwo w ofercie.ISO/IEC 30146:2019 Information technology — Smart city ICT indicators

Norma ISO opublikowana została w październiku 2019 roku. Obejmuje szereg wskaźników dotyczących zaawansowania technicznego miasta w zakresie ICT. Wskaźniki dobrano w sposób zapewniający możliwość obiektywnej oceny zaawansowania technologicznego.

Norma określa 6 pryncypiów doboru wskaźników:
1) Jasne i jednoznaczne
- Każdy wskaźnik musi mieć jasną definicję i metodę pomiaru.
- Metoda pomiaru musi być prosta i jednoznaczna
2) Racjonalne i naukowo uzasadnione
- Wskaźniki muszą odzwierciedlać konotacje i cechy charakterystyczne inteligentnego miasta.
- Liczba wymienionych wskaźników musi być rozsądna.
3) Reprezentatywne
- Wskaźniki muszą być zorientowane na obywatela i zorientowane na wyniki.
- Wskaźniki muszą uwzględniać wizję miasta.
4) Możliwe do pozyskania i wymierne
- Wskaźniki muszą być obiektywne.
- Wskaźniki muszą mieć jasne źródło danych.
5) Spójne
- Wskaźniki muszą być zgodne z powiązanymi standardami międzynarodowymi.
6) Ciągle aktualizowane
- Wskaźniki muszą być stale aktualizowane zgodnie ze statusem rozwoju inteligentnego miasta.

Klasyfikacja wskaźników przedstawiona jest na poniższym diagramie (źródło: ISO 30146:2019):

ISO 30146

Wraz oceną wskaźniów wynikajacych z normy, miasto otrzymuje ekspertyzę zawierającą intepretację uzyskanych wyników oraz wskazówki w zakresie dalszego rozwoju miasta. Opcjonalnie możliwe jest przeprowadzenie dorocznej aktualiacji certyfikatu tj. zaktualizowanie wartości wskaźników w operciu o nowe dane. Koszt naszych usług znajdą państwo w ofercie.