Grzybowska 87 00-844 Warszawa +48 606 33 55 08 biuro@iiip.com.pl

Uwarunkowania prawne

Zmieniające się rozporządzenia definiujące struktury danych przestrzennych KIIP (Krajowej Infrastruktury Danych Przestrzennych) zmuszają użytkowników KIIP do ciągłego dostosowywania swoich narzędzi do obowiązujących standardów. Nasza propozycja polega na wsparciu Naszych Klientów w zakresie dostawy nowoczesnego oprogramowania umożliwiającego obsługę danych KIIP w strukturach określanych przepisami prawa.

Seria rozporządzeń Ministra Rozwoju, dotyczących specyfikacji BDOT500, BDOOT10k, GESUT, EGIB, PRG, PRNG wprowadza nowe struktury danych KIIP. Zmianie ulega zawartość informacyjna popularnych krajowych specyfikacji oraz struktura danych wraz z regułami pozyskiwania danych (model pojęciowy).

Koncepcja systemu

Eksperci Instytutu Infrastruktury Informacji Przestrzennej opracowali nowe podejście do obsługi danych KIIP. Pierwsza wersja aplikacji - pod nazwą SAMBA Z - pojawiła się w 2020 roku, jako odpowiedź na konkurs Głównego Geodety Kraju (BDG-ZP.2610.22.2020.IZ). Samba Z obsługiwała jedynie specyfikacje BDOT10k. Od tego czasu aplikacja jest nieprzerwalnie rozwijana. Dodajemy do obsługi kolejne specyfikacje. Aplikacja nie posiada długu technologicznego i może być swobodnie rozwijana zgodnie z aktualnymi światowymi trendami w zakresie geoinformatyki. W zależności do doboru komponentów może być wykorzystywana jako element systemu zarządzania bazą danych obiektów topograficznych, jako element systemu produkcji danych a także jako komponent systemu do integracji i aktualizacji ciągłej przestrzennie bazy danych BDOT10k. Aplkacja SDI Smart Hub do działania wykorzystuje komponenty Modułu SDI dystrybuowanego przez GUGiK. Smart SDI HUB rozwjamy wspólnie z firmą AprilIt.

Główną ideą jest założenie, że dane powinny się importować. Niestety duża liczba przekazywanych danych GML nie waliduje się ze schematami aplikacyjnymi opublikowanymi przez GUGiK. Podjęliśmy trud analizy i przygotowaliśy nasze oprogramownaie w taki sposób, aby było w stanie zaimportować dane z wybranymi błędami.

Niezależnie od wersji specyfikacji dane importowane są w sposób zapewniający spójny dostep do danych dla systemów GIS. Przykładowo, jeśli na obszarze województwa działki dostępne są dwóch schematach to po imporcie dostępne są w postaci jednej klasy obiektów, zawierającej wybrane atrybuty z obu schematów. Takie podejście umożliwia łatwe korzystanie z danych, bez zwracania uwag na różnice w strukturach danych źródłowych.

Bardzo ważnym elementem systemu jest Data Proxy - komponent zapewniający wysoką dostępność danych źródłowych. Dane do importu pobierajne są z lokalnego magazynu danych, co zapewnia możliwość działania systemu nawet bez dostępu do Intrnetu.

Procesem zasilania i aktualiacji danych steruje się poprzez aplikację internetową. Za jej pomocą definiuje się harmonogram zasilenia poszczególnych zbiorów danych.

Technologia

Nasze rozwiązanie oparte jest o nowoczesne technologie webowe wykorzystujące architekturę mikrousług. Możliwość konteneryzacji zapewnia elastyczność w zakresie skalowania rozwiązania i dostosowanie systemu do potrzeb klienta. Zastosowanie standardowych mechanizmów ORM (Object-Relational Mapping) gwarantuje prawidłowe przetwarzanie modelu obiektowego (GML) na relacyjny (RDB) i relacyjnego na obiektowy. Komponenty wykorzystywane do przetwarzania danych opierają się o architekturę 64 bitową i o ile jest to uzasadnione biznesowo korzystają z wielowątkowości. Takie podejście, pozwala na maksymalną utylizację posiadanej infrastruktury oraz zaoszczędzenie cennego czasu personelu zaangażowanego w obsługę systemu. Wdrożenia realizujemy na systemach Linux (konteneryzacja i bazy danych) oraz Windows.

Oferta

Nasza oferta obejmuje dostawę oprogramowania do importu i eksportu danych BDOT500, BDOOT10k, GESUT, EGIB, PRG, PRNG oraz stylistykę niezbędną do wizualizacji danych, pakiet szkoleń z obsługi wybranego środowiska GIS, a także opiekę techniczną na okres 1 roku. W razie potrzeby możemy zaoferować hosting dostarczanego oprogramowania i baz danych na wydajnych serwerach wiodących DataCenter (Amazon AWS lub Atman). Na życzenie dostarczamy i konfigurujemy dedykowane serwery fizyczne, zoptymalizowane pod kątem wykorzystania jako serwer bazy danych.

Kontakt

ul.Grzybowska 87
00-844 Warszawa

biuro@iiip.com.pl

+48 606335508

© Instytut IIP. All Rights Reserved. Designed by HTML Codex