Nasze obszary działań

Administracja publiczna

Świadczymy usługi szkoleniowe w zakresie wykorzystania modułu SDI w celu realizacji zadań własnych JST oraz organizacji rządowych

Służby ratunkowe

Świadczymy usługi szkoleniowe w zakresie wykorzystania modułu UMM w praktycznym wykorzystaniu analiz GIS

Wojsko

Świadczymy usługi wsparcia w zakresie specjalistycznego oprogramowania kartograficznego do przygotowania map i danych w standardzie NATO

Planowanie przestrzenne

Oferujemy usługi szkoleniowe w zakresie przygotowywania i publikacji MPZP oraz SUiKZP

Wody

Świadczymy wsparcie z zakresu obsługi, konfiguracji i administracji systemu do prowadzenia ewidencji urządzeń melioracji wodnych (GeoMelio)

Zdrowie

Świadczymy usługi szkoleniowe w zakresie wykorzystania modułu UMM w praktycznym wykorzystaniu analiz GIS w służbie zdrowia

Smart City

Oferujemy przeprowadzenie usługi oceny miasta w kierunku SmartCity zgodnie normami ISO
więcej...


Szkolenia i kursy

Szkolenia

Instytut oferuje prowadzenie standardowych szkoleń z zakresu systemów informoacji geograficznej z wykorzystaniem danych krajowej infrastruktury informacji przestrzennej.

Kursy

Autorski progam kursów gwarantuje właściwy efekt edukacyjny. Głównym założeniem kursów jest wsparcie Klienta w realizacji jego celów, poprzez wsparcie technologiczne i metodyczne personelu.

Wsparcie

Instytut oferuje wsparcie klientów w zakresie konfiguracji oprogramowania firmy Hexagon Geospatial.


Dane

Dane KIIP

Pomagamy w wykorzystaniu danych Krajowej Infrastruktury Informacji Przestrzennej. Obsługujemy proces pozyskiwania danych z rejestrów publicznych oraz dostosowujemy model danych do wymagań Klienta

Dane do testów

Dostarczamy dane osobowe do weryfikacji systemów. Dane osobowe zawierają poprawne adresy pocztowe oraz dowolne (fikcyjne) inne informacje wymagane przez klienta.

Modele danych

Opracowujemy zintegrowane modele danych dla potrzeb systematyzacji danych w różnych instytucjach. Dostosowujemy dane do wykorzystania w systemach informatycznych, w szczególności w systmach informacji geograficznej


Oferta

Zapraszamy do zapoznania się z naszą standardową ofertą. Na życzenie dopasowujemy ofertę do potrzeb naszych klientów.